foto
Fra venstre: Marte Leinan Lund, Mari Leinan Lund og Gyda Westvold Hansen er norske kombinertutøvere. Foto: Kurt B.M. Haugli

Disse kvinnene skal sørge for skihistorie til vinteren