OL skulle lette på en presset japansk økonomi. Nå kan lekene bli en ekstra verkebyll.