Opptur for Zuccarellos lag - jakter på sluttspillplass