Flere etterlyser endringer etter stygge skader i motorsporten.