Sju år etter ideen, er bydelsklubben blitt et norsk maktsentrum