Idrettspresidenten er bekymret for at barn blir ekskludert fra idretten

foto