NRK meldte mandag at Norsk pasientskadeerstatning (NPE) slår fast at det ble gjort feil i antibiotikabehandlingen av den tidligere OL-vinneren i slalåm.

Jagge døde 8. juli 2020 på Ullevål sykehus (OUS).

Seks dager tidligere ble den 54 år gamle tobarnsfaren for andre gang innlagt med akutte magesmerter.

Det tragiske dødsfallet til populære Finken skapte et sorgfullt sjokk i Idretts-Norge. Etterspillet har ikke vært uten dramatikk for familien.

Behandlingsfeilen ble erkjent i uttalelse fra OUS til Helsetilsynet 10. september 2021.

Men det finnes ingen spor av feil antibiotikabehandling i sykehusets beskrivelse av saken til NPE fire måneder tidligere – 16. april i fjor.

VG har sett begge uttalelsene.

– Det ble ikke gjort grundig nok med en tilstrekkelig medisinskfaglig bredde i kompetansen. Infeksjonsmedisinerne burde vært koblet inn tidligere, sier advokat Tom Sørum. Han har skrevet et VG-innlegg om situasjonen som oppsto.

DEBATTINNLEGG: Må ta lærdom av Jagge-saken

Sørum tror ikke Ullevål sykehus bevisst har holdt tilbake informasjon i saken.

– Jeg har ikke holdepunkter for at ting har blitt skjult, men tror at det handler om at den som uttaler seg fra sykehusets side ikke hadde den riktige infeksjonsmedisinske kompetansen, sier han.

BISETTELSEN: Familie og venner tok farvel med Finken i Nordstrand kirke 21. juli 2020. Foto: Klaudia Lech / VG

På direkte spørsmål fra Helsetilsynet om antibiotikabehandlingen kom det avgjørende svaret fra Infeksjonsmedisinsk avdeling på OUS i fjor høst:

«I følge OUS retningslinjer skal antibiotika behandling for en antatt sepsis startet senest innen 1 t etter innkomst. Her ble antibiotika avventet ved innkomst og gitt først 11 t etter innkomst. Forsinket antibiotika oppstart ved sepsis er kjent faktør som kan øke risiko for mortalitet».

«Sepsis» er faguttrykk for blodforgiftning. Uthevelser og kursiv er foretatt av OUS.

– Man er avhengig av en bred medisinskfaglige kompetanse for å få kartlagt hvilke feil som eventuelt kan være gjort, sier Tom Sørum.

Advokaten opplyser at han kjenner til flere saker hvor feil ikke har blitt avdekket før nye spesialister har kommer på banen.

– Plutselig så snur saker fordi den aktuelle medisinske kompetansen blir koblet på. Så Finn Christian Jagges sak er ikke et enestående eksempel, hevder advokaten.

FAMILIENS ADVOKAT: Tom Sørum kjører erstatningssaken for Finn Christian Jagges etterlatte. Foto: Advokatfirmaet Ness Lundin DA

Men Norsk Pasientskadeerstatnings egen sakkyndige i Jagge-saken var ikke informert om dette i fjor høst. I den første uttalelsen ble da heller ikke feil i antibiotikabehandlingen fastslått.

Dermed hang en mulig erstatning i en tynn tråd for Jagges etterlatte, kona Trine-Lise og hans to barn.

– Man kunne frykte at det ble et avslag etter den første uttalelsen fra sakkyndige, mener Sørum.

Advokaten gjorde 1. desember i fjor NPE oppmerksom på hva OUS-svaret til Helsetilsynet i september skilte seg fra svaret til NPE i april. Han oversendte samtidig det aktuelle dokumentet.

Dermed fikk den sakkyndige nye spørsmål fra NPE og kom med en «tilleggsvurdering»:

«Hvis utgangspunktet er en 11 timers forsinkelse i en situasjon som tydeligvis utviklet seg til en septisk sjokk så kan dette etter undertegnedes mening legges stor vekt på».

ULLEVÅL SYKEHUS: Finn Christian Jagge døde etter omfattende behandling på Oslo universitetssykehus for to år siden. Foto: Hanna Kristin Hjardar / VG

– Den sakkyndige forandrer syn på dette når hun får opplysningen fra Ullevål om at han kom inn med det de kaller en «kald sepsis» og skulle vært behandlet med antibiotika i løpet av en time, fastslår Sørum.

Nå har Norsk pasientskadeerstatning vurdert Jagge-saken til at den tidligere alpinisten døde som følge av svikt i behandlingen. Avgjørelsen er ikke endelig. Oslo universitetssykehus jobber for tiden med å svare Helsetilsynet i saken.

VG har forelagt OUS kritikken fra Tom Sørum.

– OUS gjennomgår nå på ny hele behandlingsforløpet i sitt svar til Helsetilsynet, med frist innen utgangen av mai. Vi må gjøre ferdig denne gjennomgangen og svar til Helsetilsynet før vi kan svare på de spørsmålene VG stiller, skriver Morten Tandberg Eriksen i en e-post. Klinikklederen ved Oslo universitetssykehus har tidligere meldt til VG:

– Dette er en trist sak hvor vi snur alle steiner for å se etter ting vi burde gjort annerledes. Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har konkludert med svikt i behandling knyttet til oppstart av antibiotikabehandling ved andre gangs innleggelse, men mener det ikke har vært svikt i øvrig utredning, behandling og oppfølging.