Lovutvalget til Norges Idrettsforbund fastslår i sin uttalelse mandag at «utøverne har eiendomsrett til eget navn, bilde og signatur».

Utøvernes advokat, Pål Kleven, mener at lovutvalget bekrefter det de har hevdet hele tiden – at de eier sine egne markedsrettigheter.

VG har prøvd å få Skiforbundets kommentar til uttalelsen – men foreløpig ikke fått svar.

Alpinistene og langrennsprofil Johannes Høsflot Klæbo har i lengre tid ment at dagens landslagskontrakter må endres. De engasjerte advokat Kleven i fjor. Striden har gått på utøvernes markedsrettigheter – nærmere bestemt «image rights», eller på godt norsk bilderettigheter.

Skiforbundets eget lovutvalg har tidligere gitt utøverne støtte i sitt syn. NIFs lovutvalgets leder Kaare M. Risung svarer dette når VG spør om deres uttalelse samsvarer med sine kolleger i Skiforbundets lovutvalg:

– Ja, vi er grunnleggende enig. Vi er enige om hvor eiendomsretten ligger og hvilken måten den er begrenset.

– Hvordan vil du oppsummere dagens uttalelse?

– Utøverne har eiendomsrett til sine image rights, men utøverne må ha samtykke fra Skiforbundet for å inngå slike avtaler. Og det samme gjelder motsatt - når forbundet skal inngå avtaler. Partene må bli enige om denne formen for markedsrettigheter, svarer Risan.

ALPINIST: Aleksander Aamodt Kilde. Foto: ANNA SZILAGYI / EPA / NTB

Alpinstjernen Aleksander Aamodt Kilde er fornøyd etter NIFs uttalelse.

– Vi er naturligvis fornøyde med at NIFs lovutvalg bekrefter vårt syn og Skiforbundets eget lovutvalg sin konklusjon, og vi regner med at dette legger til rette for en konstruktiv og god dialog med Skiforbundet fremover slik at vi sammen kan komme frem til løsninger som er til det beste for både forbundet og oss, sier Kilde til VG og legger til:

– Vi er overbevist om at den avklaringen som nå foreligger vil bidra til at både Skiforbundet og utøverne kan optimalisere bruken av utøvernes image rights, noe som vi mener vil gjøre landslagsmodellen enda mer robust både på kort og lang sikt.

UTØVERNES ADVOKAT: Pål Kleven. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Ski-profilenes advokat, Pål Kleven, ser det som en seier for utøverne:

– Vi konstaterer at NIFs lovutvalg bekrefter det utøverne har hevdet hele tiden, og som også Skiforbundets eget lovutvalg har konkludert med, nemlig at utøverne eier sine egne image rights og at Skiforbundets bruk av disse rettighetene derfor må avtales nærmere mellom partene. Vi forventer at Skiforbundet nå er sitt ansvar bevisst og tar et initiativ overfor utøverne for å rette opp i alt dette, sier Kleven til VG.

Det var den 16. oktober at Norges Skiforbund offentliggjorde at de hadde henvendt seg til Norges idrettsforbund «for å vurdere nødvendige tolkningsspørsmål knyttet til markedsbestemmelsene i NIFs lov».

Det heter videre iuttalelsen at «retten til å inngå markedsavtaler er lagt til idrettens organisasjonsledd».

– Ingen andre, heller ikke landslagsutøvere, har i utgangspunktet rett til å inngå markedsavtaler. Utøvere kan derfor som utgangspunkt ikke inngå egne markedsavtaler, skriver NIFs lovutvalg.

Uttalelsen fastslår at det ikke er noen bestemmelser om hvordan avtale mellom utøverne og forbund skal være.

– Uenighet om spørsmål som ikke er regulert i NIFs lov, kan vanskelig finne sin løsning gjennom lovtolkning, heter det.

– Skistyret opplever at det er ulike juridiske tolkninger knyttet til disse spørsmålene, het det.

Skiforbundets eget lovutvalg, ved leder Andreas Messelt Ekker, har tidligere gitt full støtte til advokat Klevens forslag på vegne av utøverne – og anbefalte skistyret å vedta dette. Skistyret valgte imidlertid å sende saken til NIFs lovutvalg.

Skiforbundet har bestemt seg for å sette ned et eget utvalg. Generalsekretær Arne Baumann uttalte nylig til VG at de «håper at tolkningsuttalelsen til NIF skal være nyttig for gruppen».