Sjakkpresidenten innrømmer juks. Klubbleder krever at han går av.