VM-sjefen ser ikke bort fra at han blir trukket for retten

foto