Fanny Horn Birkeland har lagt ned hundrevis av timer for at ektemannen skal lykkes