Tiller best i provisorisk konkurranseomgang kombinert