– Om jeg burde kommet inn før? Det er lett å si i ettertid

foto