Satte opp «Sprett-opp-kiosk» for deltakerne på syvfjellsturen