En karrière med 58 mesterskapsmedaljer er over. Dette imponerte ekspertene mest med Bjørndalen.