Har skapt hysteri og lange køer i Kina: - Å, vi har ikke klart å få tak i den