Iuel til finale seks år etter forrige gang: – Det var en pine