foto
Mens stormaktene dominerte, var Norge en ubetydelig sjakknasjon Foto: HEINZ DUCKLAU / Ap

Sjakkstormakten Norge

Før var Norge en ubetydelig sjakknasjon. Nå kan landslaget ta en historisk medalje. To faktorer har vært viktige for utviklingen.