– Det generalsekretæren i forbundet sier er direkte feil. Saken er ganske enkel, sier alpinistenes advokat Pål Kleven.

Han fortsetter:

– Det er tydeligvis ganske vanskelig for NSF å akseptere at de sammen med utøverne må bli enige om hvor stor andel av utøvernes markedsrettigheter forbundet kan selge til sponsorene. Dette skal fordeles mellom partene og skal reguleres i landslagsavtalen, sier han.

KLAR TALE: Fra alpinistenes advokat, Pål Kleven. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Den erfarne idrettsjus-advokaten er enda mer oppgitt enn tidligere.

Han har nettopp fått lese hvordan Norges Skiforbund vurderer konflikten.

Striden – som handler om såkalte bilderettigheter og fordeling av markedsrettigheter – har fått profiler som Aleksander Aamodt Kilde og Lucas Braathen til å rette skarp kritikk mot eget forbund.

En landslagsavtale består av en standard utøveravtale som er felles for alle grener og et vedlegg kalt «kommersiell manual».

Det er her partene er på fullstendig kollisjonskurs. Advokat Kleven rister fullstendig oppgitt på hodet over at følgende ordlyd står i standardavtalen. Ifølge ham i strid med hva forbundets eget lovutvalg har uttalt.

  • Blant bestemmelsene i den vedtatte standardavtalen heter det «at forbundet vederlagsfritt kan disponere alle type bilder, utøvers navn, stemme og signatur til å oppfylle forbundets markedsavtaler».

  • I bestemmelsene står det også at «sponsorer kan benytte bilder uten honorar til utøveren». Videre fremgår det at NSF etter at sponsoravtalene er inngått skal «informere utøveren om de markedsavtaler som forutsetter utøverens medvirkning».

HAR REAGERT KRAFTIG: På vegne av norske utøvere har Lucas Braathen og Aleksander Aamodt Kilde uttalt seg kritisk om Norges Skiforbund. Foto: NTB

Blant forbundstoppene er oppfatningen en helt annen.

VG spør konstituert generalsekretær i NSF, Øistein Lunde, om standardavtalens punkter viser at de faktisk har blitt enige med utøverne om markedsbestemmelsene.

Han viser til en ny setning i standardavtalen som han mener gjenspeiler NIFs lov og dermed lovutvalgets uttalelse.

KONSTITUERT GENERALSEKRETÆR: Øistein Lunde, her avbildet i 2022. Foto: Terje Pedersen / NTB

Lunde mener uansett at nøkkelen til enighet mellom partene handler om vedlegget kommersiell manual – ikke den generelle standardavtalen. Den fanger ifølge Lunde opp hvilke sponsoravtaler og dermed hvilke markedsforpliktelser som gjelder for utøverne i de ulike grenene, sier han.

– Det er der man faktisk beskriver hva som kreves av utøveren og det er der dialogen skal være. Jeg skal ikke mene så mye om hvordan dette skal skje i praksis, utover at det er opp til hver enkelt gren å finne gode former for dialog og finne gode løsninger.

Alpinsjef Claus Ryste sier det er riktig at dialogen rundt inngåelse av landslagsavtalen ligger til hver enkelt gren og at den prosessen er i gang i alpint.

UTVALGSLEDER: Andreas Messelt Ekker er leder av lov- og påtaleutvalget i Norges Skiforbund. Her avbildet i 2019. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Kleven gjentar sitt tydelige budskap i konflikten.

Han viser til at årets standardavtale er vedtatt av skistyret alene.

– Grenene har sendt avtalen til utøverne med krav om at den signeres. Dette er å diktere. Det er det motsatte av dialog og under enhver omstendighet langt unna forhandlinger som lovutvalget har bestemt, sier han.

Kleven viser til at forhandlinger ikke har vært gjennomført.

– Og det er et faktum at landslagsavtalen fortsatt gir forbundet en ubegrenset rett til å selge utøvernes bilderettigheter til så mange bedrifter forbundet finner nødvendig. Dette er stikk i strid med det lovutvalget har avgjort.

Advokat Kleven forteller at han også var i møte med lovutvalgets leder, Lunde og forbundets advokat før jul.

Han mener forbundets representanter da forsto konsekvensene av lovutvalgets avgjørelse, «ble overrasket, at de uttalte at dette er dramatisk» og dermed «umulig kan ha misforstått budskapet».

– Lunde må derfor være klar over at landslagsavtalen ikke er utarbeidet i henhold til lovutvalgets avgjørelse. Det er antagelig årsaken til at han ikke svarer på spørsmålet om utøverne og NSF sammen har blitt enige om den nye landslagsavtalen, sier Kleven.

– Finner det lite konstruktivt

Som svar på Klevens vurdering av hans uttalelser om stridens kjerne og om møtet før jul, svarer konstituert generalsekretær Øistein Lunde at «de er av oppfatning om at lovutvalgets uttalelse om eierskapet til utøvernes bilderettigheter er fulgt opp gjennom utformingen av landslagsavtalen».

Han fortsetter:

«Det pågår en prosess og dialog med utøverne for å finne løsninger som så langt det er mulig ivaretar både fellesskapet og utøvernes interesser, og vi finner det derfor lite konstruktivt å diskutere advokat Klevens påstander videre i media».