– Nesten katastrofe for BOIF om vi ikke får ny hall