Meldingen kom som et sjokk. Slik returnerte Kristine Stavås Skistad til landslaget.