Sverre Lunde Pedersen to tusendeler fra OL-sølv

foto