- Nå står de på bordene og benkene her. Helt galehus

foto