Operasjoner og utfordringer på løpende bånd for Sølv-Borch: – Helt absurd