Disse tre faktorene kan gi Brann-poeng mot mesterlaget