Før OL truet Kina med straff. Nå er utøverne tause.

foto