Har Trondheim avslørt FIS-pampene eller ble strategien endret i panikk?