De er samtidig klare på at vurderingen kan bli en annen om Besseberg skulle bli dømt - innen idretten eller i rettsvesenet.

Besseberg ble æresmedlem i idrettsforbundet allerede i 2013. I begrunnelsen het det at «han har bidratt til å utvikle skiskytteridretten, både som konkurranseform og som TV-idrett».

– Jeg lever veldig godt med at Besseberg er æresmedlem i NIF så lenge han ikke er dømt for noe som helst, sier tidligere idrettspresident Arne Myhrvold til VG.

– Hvis han skulle bli dømt, enten i det internasjonale skiskytterforbundet eller i rettsapparatene i Norge eller Østerrike, er det en sak for idrettsstyret. Men foreløpig er det ingenting. Ingenting er bevist.

Myhrvold legger til:

– Jeg synes folk er for kjappe til å dømme. Det er et prinsipielt synspunkt jeg har, uansett om det gjelder Anders Besseberg eller andre. Dette må gå løpet ut før den type vurderingen kan tas.

IBUs uavhengige kommisjon la nylig frem en rapport der Besseberg anklages for korrupsjon og for å ha hjulpet Russland med å skjule doping. Kommisjonen mener mye tyder på at Besseberg ble «kjøpt» av russiske ledere, blant annet gjennom jaktturer og bestilte sex-arbeidere.

Økokrim har siktet Besseberg for grov korrupsjon, men 74-åringen nekter for dette. Han har ikke latt seg intervjue av IBU-kommisjonen.

– Det var ingen overraskelser i rapporten. At Anders Besseberg har gått på jakt, det vet vi alle. Vi vet også alle at det er interne stridigheter i internasjonale forbund. Min holdning er at et konkret organ må reagere for at det skal være aktuelt å ta den type vurderinger, sier Arne Myhrvold.

Fotballmannen Per Ravn Omdal er av samme oppfatning. Han er også æresmedlem i NIF.

– Vi må ta tingene i riktig rekkefølge. Jeg har ingen kommentar til innholdet i saken, men det må først foreligge noe konkret. Politiet etterforsker saken, og hvis det kommer fram noe konkret, må de riktige organene ta stilling til det da.

Tidligere idrettspresident Børre Rognlien er i prinsippet enig med de andre to «kollegene» som æresmedlem i Norges Idrettsforbund.

– Vi må avvente det som måtte komme av rettssaker og formelle ting.

Samtidig er Rognlien klar på hva som er det viktigste i idretten:

– Æresmedlemskapet er først og fremt uttrykk for den jobben han har gjort i idretten. Det betyr at man eventuelt må vurdere i hvilken grad det han har gjort har vært negativt for idretten og idrettens omdømme. I så måte er doping det sentrale, sier den tidligere idrettspresidenten.

– Kan du utdype?

– Det er en norsk idrettsleders plikt å bekjempe doping. Om Besseberg har bidratt til å beskytte doping og dopere, så kan det være en sak for NIFs domsutvalg. Vi som æresmedlemmer har ikke noe med å fordømme kolleger, men for meg er det stor forskjell på villsvinjakt og beskytte doping, sier Børre Rognlien.

«Besseberg ønsker ikke å kommentere enkeltuttalelser så lenge saken er under etterforskning. Han fastholder at det ikke er grunnlag for korrupsjonsanklagene mot ham» skriver advokat Christian B. Hjort i en e-post til VG.