Martin Nevland: – Tre bom på første skyting ødela mye

foto