Hoppsjefen: – Ingen der ute i den store verden bryr seg om Kollensøndagen