Vant ultraløpet fra Oslo til Bergen. Lengste etappen var på 36 timer