– Utøverne er frustrerte. De føler seg ignorert og respektløst behandlet, sier Pål Kleven i advokatkontoret Kleven & Kristensen DA som representerer alle utøverne i alpinlandslaget.

Nå har konflikten mellom utøverne – blant dem Lucas Braathen og Aleksander Aamodt Kilde – og ledelsen i Norges Skiforbund (NSF) eskalert.

Utøverne føler ikke lenger det er noe poeng å skjule det som til nå har vært en godt bevart hemmelighet.

REPRESENTERER ALPINISTENE: Advokat Pål Kleven, her i møte med VG tidligere i vår. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Situasjonen har vært så fastlåst at enkeltutøvere ikke har skrevet under på landslagsavtalen siden 2021, opplyser Kleven.

Generalsekretær i Norges Skiforbund, Øistein Lunde, kjenner seg ikke igjen i beskrivelsene fra Kleven. Han svarer lenger ned i saken.

Utløste frustrasjonen

Tidslinjen for striden går mange år tilbake i tid, men det er hendelser det siste halvåret som har utløst den virkelige frustrasjonen.

  • Sentralt står en uttalelse fra Norges Skiforbunds (NSF) lovutvalg fra 2022, da Kleven representerte alpinistene og Johannes Høsflot Klæbo. Utvalget ga utøverne en seier i spørsmålet om hvem som eier deres markedsrettigheter, såkalte bilderettigheter.

  • I uttalelsen heter det at utøverne og skiforbundet sammen må bli enige om i hvilket omfang NSF skal få bruke utøvernes bilderettigheter i forbundets kommersielle avtaler, det vil si at utøverne får større innflytelse når forbundet forhandler med sponsorer.

– Dette er ganske sjokkerende, sier han.

– Jeg har aldri opplevd at et forbund totalt overser en rettslig uttalelse fra sitt eget lovutvalg, og i tillegg ikke en gang gir en begrunnelse for det. Dette er i og for seg heller ikke det eneste oppsiktsvekkende med denne prosessen som snart har pågått i tre år, sier advokaten.

I STRID MED FORBUNDET: De to største profilene i det norske alpinlandslaget, Lucas Braathen og Aleksander Aamodt Kilde. Foto: NTB

Nå har utøverne fremmet saken til NSFs kontrollutvalg fordi de mener skistyrets vedtatte landslagsavtale er i strid med lovutvalgets uttalelse. Kleven er klokkeklar på at målet fortsatt er å kunne forhandle om en landslagsavtale med forbundet.

Han sier også dette:

– Vi har kontinuerlig forholdt oss til idrettens egne oppnevnte utvalg, og har altså gått rett tjenestevei med det for øye å løse saken internt. Det er utmattende, og kan vitne om systemsvikt, sier Kleven.

– Hvorfor er dette viktig?

– Dette er viktig for at landslagsmodellen skal være bærekraftig. Det er den ikke dersom Norges Skiforbund ensidig skal bestemme hvordan utøverne skal brukes i reklamesammenheng. Som i enhver annen avtale må partene sammen bli enige, noe som reduserer potensielle konflikter og skaper forutberegnelighet.

Kleven mener ansvaret for konflikten ligger hos forbundet sentralt. Prosessen har ifølge advokaten vært slik at administrasjonen behandler saken, innstiller til skistyret, som så fatter endelig vedtak.

– Jeg vet ikke hvorfor administrasjonen og styret ikke har tatt hensyn til lovutvalgets uttalelse, som etter det jeg kan se ikke nevnt med ett ord i de styredokumentene som omhandler denne saken, sier Kleven.

– Vanskelig å forstå

I et epost-svar til VG skriver konstituert generalsekretær Øistein Lunde at de ikke kjenner seg igjen i påstanden om at forbundet «totalt overser» uttalelsen fra lovutvalget.

Han hevder utvalgets uttalelse har inngått i administrasjonens innstilling som en del av grunnlaget for skistyrets behandling.

«... og har sammen med andre mottatte tilbakemeldinger, erfaringer og vurderinger ført til at NSF har gjort endringer i landslagsavtalen. Dette er gjort for å nærmere klargjøre utøvernes medvirkning i lagets sponsoravtaler», skriver han.

SVARER: Konstituert generalsekretær i Norges Skiforbund, Øistein Lunde. Foto: Terje Pedersen / NTB

Han skriver videre at endringene i avtalen, med henvisning til lovutvalgets uttalelse, er grundig omtalt i et brev til utøverne.

«Dialogen med utøverne om deres markedsforpliktelser og medvirkning er også omtalt i oversendelsesbrevet, og vil bli fulgt opp videre i henhold til dette. Det er av den grunn vanskelig å forstå at advokat Kleven hevder uttalelsen fra lov- og påtaleutvalget skal være oversett».

Lunde understreker at lagenes sponsoravtaler er fundamentet for den sportslige satsingen på landslag og i rekrutteringsøyemed. Etter forbundets oppfatning er medvirkningsplikten for landslagsutøverne innenfor rammene av idrettens lovverk.

Han skriver avslutningsvis at Norges Skiforbund vil bevare og utvikle landslagsmodellen i samarbeid med alle parter, utøvere, støtteapparat og sponsorer.

Pål Kleven er ikke imponert når han får lest opp forbundets svar.

Han poengterer at lovutvalgets uttalelse er krystallklar.

– Den sier blant annet at utøverne selv eier sine «image rights» og at utøverne og NSF «må bli enige om» omfang (bransjer) og intensitet hva gjelder NSFs bruksrett til utøvernes image rights.

– Dette ble også avklart i et etterfølgende møte med lovutvalgets leder, forbundets generalsekretær og deres advokat. De forstod da åpenbart innholdet i avgjørelsen – altså at partene må forhandle om disse forholdene – men det ser ut som det har gått i glemmeboken … sier advokaten.