Koronapandemien tvang Torstein til å tenke nytt – kommenterer VM fra kjelleren på Singsaker

foto