Idrettskonkurranser kan gi verdifulle fortrinn

foto