Hvorfor blir hun til høyre stående i skyggen?

foto