Løke trekker særlig fram én ting når hun skal forklare målappetitten i Vipers