Usikker hverdag for Røthe: Vet ikke hva lungene tåler

Sjur Røthe har, i likhet med de fleste andre nordmenn, fått hverdagen snudd på hodet som følge av pandemien. Sjur Røthe har, i likhet med de fleste andre nordmenn, fått hverdagen snudd på hodet som følge av pandemien. Foto: Håkon Mosvold Larsen