Ulvang hyller Krogh: – Jeg finner nesten ikke ord

foto