– Man må stå i det over tid. Også når det blir vanskelig.