Klæbo om sjefens exit: – Ulike oppfatninger om en rekke ting