Koronasyk Klæbo vil bli tilbudt representasjonsavtale