Uenig med skiledelsen – møtte likevel hjelpere i Sverige