Seks styremedlemmer skiftes ut i Skiforbundet. Ikke alle er like fornøyde.

De håper å bli valgt på skitinget til helgen. Birgit Skarstein og Andrea Bell Pedersen har mye å bidra med. De håper å bli valgt på skitinget til helgen. Birgit Skarstein og Andrea Bell Pedersen har mye å bidra med. Foto: Mette Bugge