Gir seg som leder etter elleve år. Her er erstatteren