Helseministeren vil ikke fjerne skatt på trening

- Skuffende, sier direktør for Virke Trening.

SKATT: Helseminister Bent Høie vil bruke pengene på andre ting enn å fjerne skatt på trening. Dette bildet er tatt tidligere på Sats Elixia Bergen. 

Saken oppdateres.

Fredag ble Folkehelsemeldingen lagt frem. Der var det fokus på å styrke friluftslivet, teste ut mer gym i skolen, likestille fysisk og psykisk helse, og å gjøre hverdagsmaten sunnere. Å fjerne skatt på trening, var ikke nevnt.

- Skuffende, sier Anne Thidemann, direktør for Virke Trening.

- Stort hinder

I deres innspill til Folkehelsemeldingen, gjorde de det klart at mange virksomheter og arbeidsgivere ønsker å tilrettelegge for økt fysisk aktivitet for sine ansatte.

- Da kreves det incitamenter og stimulans, og dagens regler for fordelsbeskatning er et stort hinder, sier Thidemann.

I dag må arbeidstakere betale inntektsskatt av støtten de mottar til trening, og arbeidsgiver må betale en arbeidsgiveravgift av beløpet. Thidemann mener at ordningen forskjellsbehandler de små bedriftene, fordi de ikke har råd og plass til egne treningsstudioer og skattefri trening slik mange store bedrifter har. Hun påpeker at gjennomsnittsbedriften i Norge har 12,9 ansatte.

Vil bruke penger på andre ting

I Folkehelsemeldingen omtales treningssentrene som en viktig aktør for å fremme fysisk aktivitet i befolkningen. Helseminister Bent Høie ser likevel ikke behovet for statlige virkemidler mot bransjen, som å fjerne skatt på trening.

- Jeg anser ikke det som veldig virkningsfull bruk av penger. Vi vil heller prioritere pengene mot områder der vi kan få folk som ikke er aktive, eller lite aktive, til å bli aktive, sier Høie.

Han ønsker likevel et sterkere samarbeid mellom treningssenterbransjen og kommunene og frivillige organisasjoner, velkommen.

- De kan kanskje bruke utstyr og lokaler på tider treningssentrene ikke har så mange besøkende. Men dette må håndteres lokalt, sier Høie.

Undrende

Thidemann er glad for at treningssenterbransjen anerkjennes i Folkehelsemeldingen, men savner tiltak.

- Vi har samme målsetning, å få inaktive over i aktivitet. Da undrer det meg at regjeringen ikke er kommet lengre i sin vurdering av dagens fordelsbeskatning av fysisk aktivitet. Det er et virkemiddel som virkelig monner, sier Thidemann.

Hun presiserer at de ikke snakker om statlige midler til bransjen, men en likebehandling av valg av fysisk aktivitet når arbeidsgiver tilrettelegger og betaler.

- At en del vil kunne velge treningssenter som arena er en helt annen ting. I dag er det myndighetene som i virkelighetene bestemmer folks valg av fysisk aktivitet via arbeidslivet, mener hun.

Kun hver femte voksne nordmann tilfredsstiller anbefalingene for fysisk aktivitet, ifølge Helsedirektoratets rapport «Kunnskapsgrunnlag for fysisk aktivitet» fra 2014. Hvis andelen som er inaktive og utilstrekkelig aktive øker sitt fysiske aktivitetsnivå til fysisk aktive, vil det føre til en potensiell velferdsgevinst tilsvarende 239 milliarder kroner per år.

Fakta/Skatt på trening

Dersom du kan benytte deg av treningstilbudet din arbeidsgiver betaler på fritiden din, blir dette sett på som en privat fordel. Skattereglene er tydelig på at vi dersom vi kan dra privat fordel av et gode gitt av arbeidsgiver, så er det skatteplikt. Rett og slett fordi det da kan mistenkes å være skjult lønn.

  • Ønsker din arbeidsgiver å betale din trening, må arbeidsgiver betale arbeidsgiveravgift, og du som ansatt betale skatt.
  • Dersom en arbeidsgiver dekker trening for 500 kroner i måneden vil det koste kr 846 pr. ansatt. En bedrift med 500 ansatte øker da utgiftene sine med kr 423 000.
  • For en høytlønnet ansatt med maks marginalskatt vil det at bedriften dekker trening for 500 kroner i måneden tilsvare 2808 kroner i skatt.
  • Bedrifter med eget treningsrom unngår dette.
HELSEMINISTER: Bent Høie. 

HELSEMINISTER: Bent Høie. 

På forsiden nå