«Både snus og røyk inneholder nikotin og en rekke andre stoffer som virker hemmende på den fysiske prestasjonsevnen. Mange av stoffene i tobakk reduserer kondisjonsnivået og har betydning for hvor fort kroppen innhenter seg etter trening eller skader», skriver Norges Idrettsforbund på sine hjemmesider.

- Snus har større påvirkning på kroppens organer enn mange tror. Selv om røyking hemmer utholdenheten mer enn snusing, er det ingen tvil om at du har langt større utbytte av treningen som snusfri, sier lege og forsker Kjetil Høye.

Han jobber ved Medi3 Innlandet og var initiativtaker til landets første snusavvenningsklinikk som startet opp på Hamar i januar 2011.

Større risiko for skader

- Snus gir også økt sjanse for skader ved hardtrening, påpeker Høye, og viser til blant annet en studie gjort på norske soldater som konkluderte med at snusere hadde større sjanse for å pådra seg skader i muskel og skjelett enn ikke-snusere.

- Nikotinet i snus reduserer nerveoverføringen i muskler og gir dårligere blodgjennomstrømning, sier Høye og legger til: - Og dårlig blodgjennomstrømning kan øke sjansen for å skade seg under trening og setter en demper på prestasjonene, særlig i utholdenhetsidretter.

Høye presiserer at det ikke foreligger gode beviser på at snus spiller direkte inn på lungekapasitet, slik røyking gjør.

- Det er stor forskjell på snuserer og røykerer. Men som idrettsutøver er du avhengig av god blodgjennomstrømning, både gjennom lunger og muskler. Og når snus hemmer blodgjennomstrømningen, kan man derfor si at det påvirker utholdenheten vår. Det er blodet som bringer oksygenet ut til musklene dine. Og gjør du noe med tilførselen av oksygen, blir resultatet dårligere.

Livsstilssykdommer

Studier gjort på svenske menn viser at det ikke er sammenheng mellom bruk av snus og risikoen for hjerteinfarkt, men det viser økt dødsrisiko om du er snusbruker å skulle få et hjerteinfarkt. Snus og røyk øker også sjansene for å få diabetes type 2, en sykdom som folk flest forbinder med overvekt og inaktivitet.

- Røyker du 15 sigaretter daglig, tilsvarer det en like stor risiko for helsa som 40 - 50 kilo ekstra kroppsvekt. Det er ikke gjort lignende studier med snus og tallet er trolig ikke like høyt som ved røyking. Men jeg er overbevist om at det er bedre å være litt overvektig og snusfri, enn lett og snusavhengig, sier Høye, som har lang erfaring med å behandle personer med livsstilssykdommer.

Avhengigheten verst

Høye har behandlet rundt 50 pasienter for snusavhengighet ved klinikken på Hamar siden oppstarten i fjor. Flere av dem har vært idrettsutøvere. De fleste er menn mellom 30 og 45 år.

- Den vanligste årsaken til at folk vil slutte å snuse er ikke et ønske om bedre helse og økonomi, eller at de er dårlige forbilder.  Ønsket om å bli kvitt avhengighetsfølelsen er den største motivasjonen, forteller legen.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at antallet dagligrøykere i Norge nesten er halvert i løpet av 15 år. Samtidig øker andelen snusere. I 2011 var det 420 000 snusbrukere i Norge, som i gjennomsnitt bruker 3,3 kilo snus årlig. Det er 17 prosent menn og seks prosent kvinner som snuser. Blant de aller yngste aldersgruppene kommer tallet helt opp i 16 prosent kvinner, og 31 prosent menn.

I forrige uke ble det klart at Danmark har gitt etter for krav fra EU og vil forby salg av all snus innen mars 2013. Sverige er det eneste EU-landet som har en egen avtale om fritak fra totalforbudet i unionen.