– Det viktigste er å være et forbilde og ikke minst stille opp. Man må vise at man bryr seg, forteller Torbjørn Tveiten.

Han er fotballtrener, men først og fremst er han en idrettsforelder.

På treningen har 19 entusiastiske 13- og 14-åringer møtt opp for én av ukens tre futsaltreninger.

– Det beste med fotball er at jeg glemmer alt stress og vonde følelser. Det å gå på banen og spille er den beste følelsen i verden, sier Elmi Mostaffa Hassan Jama.

Han titter opp på trener Tveiten.

– Han er kul, liksom. Han motiverer oss. Han sier «bra jobba» og gir oss positiv energi ute på banen, fortsetter Jutul IL-spilleren.

Ni anbefalinger

For idrettspappaen har det vært viktig å spre idrettsglede og bidra til at guttene på laget knytter sterke vennskap. Han har selv en sønn på laget.

Tveiten er ikke så opptatt av resultater. Som forelder vil han først og fremst være en rollemodell.

– Jeg har hatt fantastiske idrettsøyeblikk ved å se den idrettsgleden de har opplevd. Det har vært både opp- og nedturer, men det å se gløden, interessen og samholdet er nesten litt rørende, forteller han.

Tveitens filosofi støtter opp mot flere av Olympiatoppens råd. De har utarbeidet ni anbefalinger om hvordan være en god idrettsforelder (se faktaboks).

For Torbjørn Tveiten er det viktigste å skape en trygg og sosial arena for barna. Foto: Espedal, Jan Tomas

Må lytte til barna

– Foreldre har stor påvirkning på barns idrettsdeltagelse, sier Siv Gjesdal, som forsker på barne- og ungdomsidrett ved Norges idrettshøgskole.

Hun forteller at foreldre ofte introduserer barn til spesifikke idretter. I den prosessen er det viktig å lytte til barnet.

– Idrettsforeldre bør streve etter å finne aktiviteter som barn trives med, og det er ikke nødvendigvis den alle i klassen driver med sier, Gjesdal.

Hun har følgende råd til idrettsforeldre:

 • La barn prøve flere aktiviteter, og ikke la egne interesser eller meninger bestemme hvilke aktiviteter barna skal drive med, heller hva de faktisk trives med.

 • Prioriter aktivitetene selv om barnet kanskje ikke viser tegn til å bli verdensmester. Hvis aktiviteten betyr mye for barnet, bør det bety mye for foreldrene også.

 • Snakk med barnet om idrettsdeltagelsen, og la dem snakke mer enn deg. Fokuser på opplevelsen, mestring og utvikling fremfor konkurranse og sammenligning.

 • I situasjoner hvor man må være litt streng, som for eksempel å fortelle barnet at man må gå på trening selv om det regner, må man ta seg tid til å forklare hvorfor det er viktig.

 • La trenerne være trenere, så kan du være forelder. Det vil si mindre fokus på instruksjon og mer fokus på støtte.

Siv Gjesdal forsker på barne- og ungdomsidrett ved Norges idrettshøgskole Foto: Norges idrettshøgskole

– Forstå din rolle som forelder

Elin Horn er rådgiver for breddeidrett i Norges idrettsforbund. Hun støtter Gjesdals råd.

Horn mener at foreldre bør gjøre det de kan for å unngå å sette unødvendig press på barna.

– Ha fokus på at barna er et sted de har det gøy, er sammen med venner og opplever mestring og utvikling ut ifra sitt eget ståsted. Vi anbefaler foreldre å tenke seg godt om før de legger ut resultater og skrytebilder på sosiale medier. Dette kan utsette barn for unødvendig press, sier hun.

– Den viktigste motivasjonsfaktoren for barn er at de har det gøy og er sammen med venner. Barn påvirkes også av egen mestring og utvikling innenfor et trygt miljø som er fritt for press, supplere hun.

Anbefaler at foreldre engasjerer seg

Horn mener at foreldre bør snakke med barna om hvordan de har hatt det på trening, hva de opplevde som bra og ikke fokusere utelukkende på resultat. Barn må ikke få følelsen av at de ikke klarer å leve opp til forventningene, mener hun.

– Det at foreldre er til stede, støtter og bidrar som frivillig rundt barnas aktivitet er veldig positivt. Men foreldre må kjenne sin rolle, forteller hun.

Norges idrettsforbund har blant annet følgende råd til idrettsforeldre:

 • Støtt opp om arbeidet i idrettslaget​.

 • Tilby din hjelp​.

 • Møt opp til trening og konkurranser​.

 • Du er viktig både for utøver og miljøet​.

 • Gi oppmuntring til alle utøvere både i medgang og motgang – ikke gi kritikk​.

 • Det gir trygghet, bidrar til trivsel og motivasjon, slik at utøvere blir lenge i idretten​.

 • Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta – ikke press​.

 • Spør om opplevelsen var morsom og spennende – ikke bare om resultatet. ​

 • Respekter trenerens avgjørelser​.

 • Konstruktiv dialog om gjennomføring kan du ta opp med trener/leder/idrettslaget i etterkant​.

 • Støtt dommeren​. Ikke kritiser dommeravgjørelser. Vi er helt avhengig av dommere i norsk idrett​.

 • Husk at det er barnet ditt som deltar – ikke du.

Torbjørn Tveiten har vært trener for guttelaget i omtrent syv år. Foto: Espedal, Jan Tomas

Temperatur på trening

Tilbake i idrettshallen på Vøyenenga utenfor Sandvika, nærmer treningen seg slutten. Intensiteten økter, det samme gjør konkurranseinstinktet. Ballen triller ut over sidelinjen.

Tveiten gir innkastet til «feil» lag. Da blir det temperatur.

– Det er vår! smeller det fra en av guttene.

Treneren tar det med et stort smil. Han liker at guttene viser engasjement.

Det viktigste er at han opplever at guttene trives.