Over halvparten av alle nordmenn har tenkt seg på skitur denne vinteren. Det viser nye tall fra en ny landsdekkende undersøkelse fra Ipsos MMI, på oppdrag fra Norsk Friluftsliv.

- Tallene viser at skikulturen står sterkt i Norge. Å gå på ski er en fantastisk måte å nyte naturen på, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

På spørsmålet «Kommer du til å gå på skitur i løpet av denne vinteren?» svaret 55 prosent «ja, helt sikkert», mens 13 prosent svarer «ja, kanskje».

Ivrigst i Midt-Norge

Samtidig viser oversikten at Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag ser ut til å ha de største skientusiastene. Her har hele 60 prosent helt sikkert tenkt seg på ski i vinter, med Nord-Norge og Oslo hakk i hel med 58 prosent.

- I Trøndelag kan nok man se en (Marit) Bjørgen-effekt. Samtidig som de har mange gode forbilder, foregår det mye godt arbeid på grunnplanet. De er også flinke til å legge til rette med skiløyper, sier Heimdal.

- Og Møre og Romsdal?

- Her har mange bratte forhold. Sånn sett skulle terskelen være høyere for å komme ut på ski. Samtidig trives de kanskje høyere oppe, der det er mer sol og bedre lys, sier Heimdal.

48 prosent på Vestlandet

I den andre enden av skalaen, finner du vestlendingene. Her har 48 prosent tenkt seg på ski i løpet av vinteren.

- At færre skal på ski her, tror jeg skyldes fysiske begrensninger. I kystnære strøk på Vestlandet er det ikke alltid like snørikt. Jeg tror ikke vestlendinger er latere enn andre. Bare tenk på syvfjellsturen, der folk strømmer til, sier Heimdal.

Selv om mange går på ski, er det en ganske stor andel av befolkningen som av ulike grunner ikke ønsker å gå på ski. Heimdal mener det er svært viktig å tilrettelegge for disse også.

- Vi antar at blant ikke-skigåere finner vi også de med størst behov for å være i aktivitet. Folkehelse-regningene ender til sist opp hos kommunen. Det er derfor dårlig kommuneøkonomi å spare på brøyting og strøing av gangveier, sier Heimdal.

- Bekymringsfullt

Helsedirektoratet er glade for at så mange skal på ski i vinter.

- Skigåeing er en veldig fin form for aktivitet der du bruker hele kroppen. Det er også positivt at man kommer seg ut i naturen og får noen andre inntrykk, sier avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Jakob Linhave.

Samtidig er han bekymret for disse 45 prosentene som sier de ikke har planer om å gå på ski i vinter.

- Jeg håper selvfølgelig at de har tenkt til å være aktive på en annen måte. Men vi vet jo at det bare er 30 prosent som oppfyller våre minimumskrav for fysisk aktivitet. Det er bekymringsfullt når vi vet at fysisk aktivitet forebygger en rekke livsstilssykdommer. Sykdommer vi ser det blir mer og mer av i befolkningen, sier Linhave.

Helsedirektoratet anbefaler voksne og eldre minimum 150 minutter moderat fysisk aktivitet, eller 75 minutter med høy intensitet, per uke. Barn og unge bør utøve minimum 60 minutter fysisk aktivitet hver dag, intensiteten bør være både moderat og høy.