Skal lære studentene å drikke seg «passe» full

Mari Greta Bårdsen skal lære studentene å begrense drikkingen - og holde seg på «lykkepromillen».

- Å etablere et høyrisiko drikkemønster som student er uheldig, sier Mari Greta Bårdsen. 

Saken oppdateres.

– Vi ønsker at studentene kommer bort fra å drikke seg fulle, sier Bårdsen.

Hun er ansatt i ett år som prosjektleder for Studentsamskipnaden I Trondheim for å drive rusforebyggende arbeid. Saken først ble omtalt i Universitetsavisa.

En undersøkelse i 2010 viste at 44 prosent av trondheimsstudentene har en alvorlig eller høy risikoadferd i forhold til alkohol. Verst utsatt var NTNU-studentene.

– Tallene er svært høye. Heldigvis har det skjedd positive ting siden undersøkelsen ble gjort. Fadderordningene er blitt mer bevisst på å redusere drikkingen. Særlig HiST-studentene fadderorganisasjon Quak har vært aktive. NTNU har også nettopp inngått avtale med MOT.

Les flere studentnyheter på adressa.no/student

«Passe» full

Det er ikke noe avholdsbudskap Mari Greta Bårdsen skal formidle.

– Vi skal ikke være moraliserende. Hovedmålet er å få redusert alkoholinntaket når det drikkes. At man ikke drikker seg full. Begrepet lykkepromille er brukt, selv liker jeg å kalle det flirfull. Alkohol har egenskapen at den både er oppkvikkende og sløvende. Signalstoffet dopamin gir følelse av velvære og glede, og effekten er størst med promille mellom 0,6 og 1,0. Ved høyere promille avtar virkningen. Den sløvende fortsetter å øke med stigende alkoholkonsum, forteller Bårdsen. Prosjektlederen er også masterstudent i statsvitenskap, og mener hun selv praktiserer «flirfullmetoden» når hun drikker.

LES OGSÅ: 50 studenter på sovesal fra første dag

Verst blant jentene

– Er ikke dette å legitimere drikking?

– Målsettingen er at at det oppfattes som greit å ikke drikke. De som takker nei skal slippe å forklare seg. Samtidig ønsker vi at de som drikker, reduserer inntaket. Å etablere et høyrisiko drikkemønster som student er uheldig. Det er ikke alltid lett å endre på. Tendensen er at det er jenter som har mest risikoadferd. De drikker omtrent som guttene, men tåler mindre. Vi vet ikke helt hvorfor, men jentene trenger å bli mer bevisst.

– Men hvorfor drikker student-Jeppe?

– Stort spørsmål. Studentlivet er krevende og da brukes ulike metoder for å være sosial og koble av. Alkohol er vanlig i sosiale settinger, men poenget er å vise måtehold.

Studentsamskipnaden i Bergen har hatt en prosjektmedarbeider i samme jobb jobb som Bårdsen i ett år og ved Universitetet i Oslo er arbeidet knyttet til Akan (Arbeidslivets komité mot alkoholisme og narkomani).

På forsiden nå