Gamle bensinstasjoner i Trondheim

Bli med på en reise tilbake til bilismens barndom.
Drosjebileiernes Bencinstation i Prinsens gt 32, fotografert i 1938. Dette anlegget, med butikk, kontor og bensinstasjon, ble åpnet året før. (Foto: HILFLING-RASMUSSEN - UBiT) 

Drosjebileiernes Bencinstation i Prinsens gt 32, fotografert i 1938. Dette anlegget, med butikk, kontor og bensinstasjon, ble åpnet året før. (Foto: HILFLING-RASMUSSEN - UBiT) 

Vollabakken 1972: BP-stasjonen her forsvant på 90-tallet og ble erstattet av boliger.Foto: KLAUS FORBREGD (UBiT) 

Vollabakken 1972: BP-stasjonen her forsvant på 90-tallet og ble erstattet av boliger.Foto: KLAUS FORBREGD (UBiT) 

Bjarne Wist 1972: Volvo-forhandler og bensinstasjon med karakteristiske buete tak som fortsatt ligger intakt i Innherredsveien. Nå er det Statoil-stasjon som har fått et mye mer dominerende tak over bensinpumpene.(Foto: KLAUS FORBREGD - UBiT) 

Bjarne Wist 1972: Volvo-forhandler og bensinstasjon med karakteristiske buete tak som fortsatt ligger intakt i Innherredsveien. Nå er det Statoil-stasjon som har fått et mye mer dominerende tak over bensinpumpene.(Foto: KLAUS FORBREGD - UBiT) 

Kongens gt 100, 1958: Selv om den er mindre, er den en storebror av stasjonen i Elgeseter gate 21 (se bilde 7). Oppført i 1928 med samme arkitekter. Skiltet forteller at ”på grunn av reparasjoner blir stasjonen stengt inntil videre”, men det er usikkert om det gamle anlegget overlevde. Uansett var det bensinstasjon her til langt ut på 80-tallet. I dag er trehusene til venstre revet, bensinstasjonen er borte og boliger er kommet opp. Fotgjengeren med sekken har trolig også vandret sin siste tur.(Foto: KLAUS FORBREGD - UBiT) 

Kongens gt 100, 1958: Selv om den er mindre, er den en storebror av stasjonen i Elgeseter gate 21 (se bilde 7). Oppført i 1928 med samme arkitekter. Skiltet forteller at ”på grunn av reparasjoner blir stasjonen stengt inntil videre”, men det er usikkert om det gamle anlegget overlevde. Uansett var det bensinstasjon her til langt ut på 80-tallet. I dag er trehusene til venstre revet, bensinstasjonen er borte og boliger er kommet opp. Fotgjengeren med sekken har trolig også vandret sin siste tur.(Foto: KLAUS FORBREGD - UBiT) 

Drosjebileiernes Bencinstation i Prinsens gt 32, fotografert i 1938.(Samme sted som bilde nr 2)(Foto: HILFLING-RASMUSSEN - UBiT) 

Drosjebileiernes Bencinstation i Prinsens gt 32, fotografert i 1938.(Samme sted som bilde nr 2)(Foto: HILFLING-RASMUSSEN - UBiT) 

Elgeseter gate 21 i 1938: Den tempelaktige bensinstasjonen til Standard Oil med kupler både på søyler og bensinpumper, og med smijernsrekkverk ble bygget ca 1930. Nyklassisisme i forenklet form, forløper til funkisen, tegnet av arkitektene Brække & Grimelund. Bildet gir et lite tidsbilde fra Trondheim like før krigen med to damer på fortauet, en pjokk på litt for stor sykkel og to karer syklende midt i gata, antagelig på vei hjem fra jobb. Drosjeeiernes Salgslag rev det gamle bygget i 1963 og satte opp moderne bensinstasjon og parkeringshus som stod ferdig to år senere. Her var det i alle år Esso-stasjon, kalt ”Drosjenes”, inntil den også ble nedlagt for få år siden.(Foto: HILFLING-RASMUSSEN – UBiT) 

Elgeseter gate 21 i 1938: Den tempelaktige bensinstasjonen til Standard Oil med kupler både på søyler og bensinpumper, og med smijernsrekkverk ble bygget ca 1930. Nyklassisisme i forenklet form, forløper til funkisen, tegnet av arkitektene Brække & Grimelund. Bildet gir et lite tidsbilde fra Trondheim like før krigen med to damer på fortauet, en pjokk på litt for stor sykkel og to karer syklende midt i gata, antagelig på vei hjem fra jobb. Drosjeeiernes Salgslag rev det gamle bygget i 1963 og satte opp moderne bensinstasjon og parkeringshus som stod ferdig to år senere. Her var det i alle år Esso-stasjon, kalt ”Drosjenes”, inntil den også ble nedlagt for få år siden.(Foto: HILFLING-RASMUSSEN – UBiT) 

Prinsenkrysset 1957: En artig midtbybilde få år før dette krysset ble et av byens første lyskryss (Olav Trygvasons gate var tidligere). Bensinstasjonen med betongtak og søyle midt i bildet. Tegnet av arkitekt Claus Hjelte i 1930, et tidlig eksempel på funksjonalismens bruk av armert betong som gjorde det mulig med store takflater på én søyle. Som ved et historiens mirakel er bensinstsjonen med søyle og tak fortsatt intakt, selv om det er svært mange år siden det ble solgt bensin her.(Foto: KNUT AASEN – UbiT) 

Prinsenkrysset 1957: En artig midtbybilde få år før dette krysset ble et av byens første lyskryss (Olav Trygvasons gate var tidligere). Bensinstasjonen med betongtak og søyle midt i bildet. Tegnet av arkitekt Claus Hjelte i 1930, et tidlig eksempel på funksjonalismens bruk av armert betong som gjorde det mulig med store takflater på én søyle. Som ved et historiens mirakel er bensinstsjonen med søyle og tak fortsatt intakt, selv om det er svært mange år siden det ble solgt bensin her.(Foto: KNUT AASEN – UbiT) 

Turistgaragen, Elgeseter gt 57 som nybygg i 1938. Merk reklamestolpen på taket som senere forsvant. Dette er et eldre bilde enn det som ble brukt i avisartikkelen om de gamle bensinstasjonen (Adresseavisen 7. juli 2004). Se bilder fra samme sted på 50-tallet lenger bak i serien (nr 14-17).På 70-tallet holdt Mobilia Stekhus til her med veteranbil stående på baldakinen, den ble revet for få år siden. I dag er det Rema-butikk i hele bygget som opprinnelig ble tegnet av den kjente arkitekten Sverre Pedersen.(Foto: HILFLING-RASMUSSEN - UBiT) 

Turistgaragen, Elgeseter gt 57 som nybygg i 1938. Merk reklamestolpen på taket som senere forsvant. Dette er et eldre bilde enn det som ble brukt i avisartikkelen om de gamle bensinstasjonen (Adresseavisen 7. juli 2004). Se bilder fra samme sted på 50-tallet lenger bak i serien (nr 14-17).På 70-tallet holdt Mobilia Stekhus til her med veteranbil stående på baldakinen, den ble revet for få år siden. I dag er det Rema-butikk i hele bygget som opprinnelig ble tegnet av den kjente arkitekten Sverre Pedersen.(Foto: HILFLING-RASMUSSEN - UBiT) 

 
Strindheim service, 1964. Essostasjonen i Kong Øysteins vei. Her er stasjonen relativt nybygd, siden er den utvidet og ombygd. Legg merke til det finne Esso-skiltet og Ljungmans-pumpene fra slutten av 50-tallet.(Foto: KLAUS FORBREGD - UBiT) 

Strindheim service, 1964. Essostasjonen i Kong Øysteins vei. Her er stasjonen relativt nybygd, siden er den utvidet og ombygd. Legg merke til det finne Esso-skiltet og Ljungmans-pumpene fra slutten av 50-tallet.(Foto: KLAUS FORBREGD - UBiT) 

Elgeseter gate 16, 1938. Trondhjems bilpark, Shell-stasjonen. Dette er en del av anlegget som 

Elgeseter gate 16, 1938. Trondhjems bilpark, Shell-stasjonen. Dette er en del av anlegget som 

BP Vinje-bygget 1959. Vinjes Transport og nybygd bensinstasjon i Torbjørn Bratts vei med Gilbarco-pumper og gutter i strikkagenser i bakgrunnen. En beskjeden stasjon som siden er utvider og forandret. I dag er det Statoil-stasjon her.(Se neste bilde)(Foto: Schrøder/TF) 

BP Vinje-bygget 1959. Vinjes Transport og nybygd bensinstasjon i Torbjørn Bratts vei med Gilbarco-pumper og gutter i strikkagenser i bakgrunnen. En beskjeden stasjon som siden er utvider og forandret. I dag er det Statoil-stasjon her.(Se neste bilde)(Foto: Schrøder/TF) 

BP - Vinje-bygget 1970. Det har gått elleve år siden forrige bilde og stasjonen er ombygd.(Foto: KLAUS FORBREGD, UBiT) 

BP - Vinje-bygget 1970. Det har gått elleve år siden forrige bilde og stasjonen er ombygd.(Foto: KLAUS FORBREGD, UBiT) 

Turistgarasjen 1956. Elgeseter gate 57, samme sted som bilde nr 9. Her er det gått 18 år og reklamesøylen på taket er borte. Mobilgas har amerikanske skilt og på originalbildene er det mulig å lese utrolig mange detaljer. De neste tre bildene er også herfra.(Foto: SCHRØDER/TF) 

Turistgarasjen 1956. Elgeseter gate 57, samme sted som bilde nr 9. Her er det gått 18 år og reklamesøylen på taket er borte. Mobilgas har amerikanske skilt og på originalbildene er det mulig å lese utrolig mange detaljer. De neste tre bildene er også herfra.(Foto: SCHRØDER/TF) 

Turistgarasjen 1956. Samme anlegg fra sørsiden. Slik så bygget ut når man kjørte inn til byen. Scania Vabis og A/S Dieselbiler holdt også til her. Det var bussgarasje og verksted. Mange år senere kom Mobilia Stekhus og den velkjente bilen kom opp på taket av baldakinen(Først en grønn Hudson 1929, siden en Mercury Montego 1972). I dag har Rema 1000 butikk her.(Foto: SCHRØDER/TF) 

Turistgarasjen 1956. Samme anlegg fra sørsiden. Slik så bygget ut når man kjørte inn til byen. Scania Vabis og A/S Dieselbiler holdt også til her. Det var bussgarasje og verksted. Mange år senere kom Mobilia Stekhus og den velkjente bilen kom opp på taket av baldakinen(Først en grønn Hudson 1929, siden en Mercury Montego 1972). I dag har Rema 1000 butikk her.(Foto: SCHRØDER/TF) 

Turistgarasjen 1956. 

Turistgarasjen 1956. 

Turistgarasjen 1956. 

Turistgarasjen 1956. 

BP og Falken i Osloveien 1957.To artige bilder fra bensinstasjonen til BP og hovedkvarteret til Falken. En bil ute i gaten blir kontrollert. Se også neste bilde.(Foto: SCHRØDER/TF) 

BP og Falken i Osloveien 1957.To artige bilder fra bensinstasjonen til BP og hovedkvarteret til Falken. En bil ute i gaten blir kontrollert. Se også neste bilde.(Foto: SCHRØDER/TF) 

BP og Falken i Osloveien 1957.Her er Falkens mannskap og biler oppmarsjert. 

BP og Falken i Osloveien 1957.Her er Falkens mannskap og biler oppmarsjert. 

Bjarne Wist, ca 1968. Kveldsbilde fra Innherredsveien tatt i reklameøymed. Teksten øverst: "Bensinstasjon belyst med AEG koffertarmatur". Dette er før taket kom opp over bensinpumpene. Se også bilde nr 4. som er fra 1972.(Foto: SCHRØDER/TF) 

Bjarne Wist, ca 1968. Kveldsbilde fra Innherredsveien tatt i reklameøymed. Teksten øverst: "Bensinstasjon belyst med AEG koffertarmatur". Dette er før taket kom opp over bensinpumpene. Se også bilde nr 4. som er fra 1972.(Foto: SCHRØDER/TF) 

Verftstomta ved Bakke bro 1951. Shell-stasjonen. Her på Ancos anlegg tegnet arkitekt Roar Tønseth i 1929 det som industrihistoriker og utflyttet trondhjemmer Ivar Stav mener må være byens første funkisbygning. Bensinstasjonen er forlengst revet for å gi plass til parkeringshus.(Foto: HILFLING-RASMUSSEN - UBiT) 

Verftstomta ved Bakke bro 1951. Shell-stasjonen. Her på Ancos anlegg tegnet arkitekt Roar Tønseth i 1929 det som industrihistoriker og utflyttet trondhjemmer Ivar Stav mener må være byens første funkisbygning. Bensinstasjonen er forlengst revet for å gi plass til parkeringshus.(Foto: HILFLING-RASMUSSEN - UBiT) 

BP i Ørjaveita 1934. I bakgården til Astoria-gården lå denne bensinstasjonen. Se også neste bilde.(Foto: HILFLING-RASMUSSEN - UBiT) 

BP i Ørjaveita 1934. I bakgården til Astoria-gården lå denne bensinstasjonen. Se også neste bilde.(Foto: HILFLING-RASMUSSEN - UBiT) 

BP i Ørjaveita 1970. Her har det skjedd store forandringer bak EPA, nåværende Byhaven. I dag er det ingen bensinstasjon her.(Foto: KLAUS FORBREGD, UBiT) 

BP i Ørjaveita 1970. Her har det skjedd store forandringer bak EPA, nåværende Byhaven. I dag er det ingen bensinstasjon her.(Foto: KLAUS FORBREGD, UBiT) 

Esso Moholt 1972. Bensinstasjonen ved motorhotellet som her er under bygging. I år er hotellet lagt ned og blir bygd om til leiligheter.(Foto: KLAUS FORBREGD, UBiT) 

Esso Moholt 1972. Bensinstasjonen ved motorhotellet som her er under bygging. I år er hotellet lagt ned og blir bygd om til leiligheter.(Foto: KLAUS FORBREGD, UBiT) 

 
På forsiden nå